4 Fazlı Rinomanometri

4Rhino cihazı,4 Fazlı Rinomanometri ya da Yüksek Çözünürlüklü Rinomanometri’nin öncüleri tarafından geliştirilmiştir.Yıllarca süren fiziksel deney,klinik tecrübe ve günümüzdeki Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği sonuçları ile; 4 Fazlı Rinomanometre, 2003’te Brüksel’de yapılan ISOANA(Üst Hava Solunum Objektif Değerlendirilmesi için Uluslar arası Standartlaştırma Komitesi)Konsensüs Konferansı esnasında tanıtıldı.Fizik,akışkanlar dinamiği ve bioistatistik alanlarında pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş ve istatistiksel olarak analiz.. devamı →